Μενού Κλείσιμο

   Τι είναι το εμφύτευμα;

Το εμφύτευμα είναι μια τεχνητή ρίζα δοντιού. Κατασκευάζεται από τιτάνιο, το οποίο διακρίνεται για τη δυνατότητα του να ενσωματώνεται πλήρως με το οστό της γνάθου.

   Σε ποιες περιπτώσεις τοποθετείται ένα εμφύτευμα;

Το εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου για να στηρίξει μια στεφάνη (εικ.1) ,  μια γέφυρα (εικ.2) ,  ή μια ολική οδοντοστοιχία (εικ.3).  

   Πόσο ασφαλές είναι το εμφύτευμα;

Τα εμφυτεύματα είναι απολύτως ασφαλή. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που το εμφύτευμα:

α) είτε δεν οστεοενσωματώνεται (άμεση επιπλοκή)

β) είτε παρουσιάζει σε μεταγενέστερο χρόνο απώλεια οστού πέριξ αυτού (περι-εμφυτευματίτιδα), παρά το γεγογός ότι η οστεο-ενσωμάτωση αρχικά είχε πετύχει. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα μικρόβια διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ παράγοντες όπως είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η λήψη διφωσφονικών φαρμάκων ή το ιστορικό περιοδοντίτιδας, διευκολύνουν την εμφάνιση της νόσο. 

   Ενδείκνυνται τα εμφυτεύματα στους περιοδοντικούς ασθενείς;

Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, αποτελούν μονόδρομο για ακίνητη προσθετική αποκατάσταση των οπίσθιων ελλειπόντων δοντιών.  Για τους περιοδοντικούς ασθενείς όμως που έχουν εμφυτεύματα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η απώλεια οστού που παρατηρείται σε βάθος χρόνου τριγύρω από τα εμφυτεύματα (περι-εμφυτευματίτιδα) σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την «ευπάθεια» της περιοδοντίτιδας.

   Πότε τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στους περιοδοντικούς ασθενείς;

Για να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα με ασφάλεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η περιοδοντική θεραπεία (συντηρητική ή και χειρουργική). Επίσης, είναι σημαντικό ο ασθενής να έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα από τον εξειδικευμένο οδοντίατρο σε θέματα στοματικής υγιεινής, ώστε να είναι σε θέση να συντηρήσει έπειτα τα εμφυτεύματα.

   Ποια είναι η θεραπευτική διαδικασία αποκατάστασης με εμφύτευμα;

Αρχικά, πραγματοποιείται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος από τον περιοδοντολόγο.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατή η χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων στη γνάθο,
χωρίς τομές και ράμματα, εξασφαλίζοντας την ακριβή θέση και κλίση των εμφυτευμάτων
(Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων)

Μετά από δύο μήνες τουλάχιστον πραγματοποιείται η προσθετική αποκατάσταση
από τον γενικό οδοντίατρο / προσθετολόγο.

Είναι σημαντικό να ελέγχονται το εμφύτευμα και η προσθετική αποκατάσταση ανά τακτά
χρονικά διαστήματα από τον εξειδικευμένο οδοντίατρο.