Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες

  Πρόληψη περιοδοντικής νόσου
  Θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας
      (συντηρητική και χειρουργική προσέγγιση)
  Διατήρηση θεραπευτικού αποτελέσματος
  Χειρουργική περιοδοντίου
  Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων
  Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων
      (χωρίς τομές και ράμματα χειρουργική τοποθέτηση
      εμφυτευμάτων, εξασφαλίζοντας την ακριβή θέση
      και κλίση των εμφυτευμάτων στη γνάθο)