Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες

  Πρόληψη περιοδοντικής νόσου
  Θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας
      (συντηρητική και χειρουργική προσέγγιση)
  Διατήρηση θεραπευτικού αποτελέσματος
  Χειρουργική περιοδοντίου
  Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων